Kasy ONLINE też muszą mieć ważną decyzję GUM

Nie ma jeszcze rozporządzenia Ministra Finansów jakie warunki techniczne mają spełniać kasy online.

Kasy fiskalne wprowadzane na rynek polski są produkowane na podstawie warunków technicznych rozporządzenia Ministra Finansów. Oprócz wstępnego projektu takie rozporządzenie jeszcze się nie ukazało i nie zostało wprowadzone jako obowiązujące. Od momentu kiedy wejdzie w życie producenci będą mogli wystąpić do GUM  w celu stwierdzenia czy spełniają one takie warunki i po otrzymaniu decyzji potwierdzający ten fakt będą mogli wprowadzić je do obrotu na rynek polski.